Webbkarta

Tolv miljoner i anslag till Nanosphere-forskaren Åsa Boholm

Nyhet: 2014-11-10

Nanosphere-anknutna forskaren Åsa Boholm, professor i socialantropologi, har beviljats sammanlagt tolv miljoner kr i forskningsmedel från Formas och Vetenskapsrådet för sin forskning som rör risker med nanoteknologi.

I projektet ”Framtidens nanoteknologi: En undersökning av risk, löfte och förhoppningar”, som Åsa Boholm har fått sex miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet för, är målet att undersöka nanoteknologi som ett paraplybegrepp för framväxande teknikvetenskaplig innovation. Projektet undersöker bland annat hur forskningssatsningar inom nanoteknik kommunicerar och beskriver framtida tillämpningar av nanoteknologisk kunskap, både i form av löften och möjligheter och i form av risker och hot.

- Det övergripande målet är att främja förståelsen av den sociala, organisatoriska och kulturella dynamik som påverkar teknik, vetenskap och innovation i samhället.

I projektet "Risk communication by Swedish government agencies: a comparative approach", för vilket hon har fått sex miljoner kronor av Formas, kommer Åsa Boholm att undersöka hur sju svenska myndigheter som samtliga har hållbar utveckling inom sitt ansvarsområde, kommunicerar kring risk.

Riskkommunikation är ett forskningsområde som utforskar frågor om hur information om risk och osäkerhet produceras, förmedlas och uppfattas. Det kan handla om information om hot som berör exempelvis människors liv och hälsa, miljörelaterade risker eller hot mot djur- och växtliv. Riskkommunikation blir på det sättet en viktig del av planeringen av ett hållbart samhälle.

- Den kunskap som studien ger kan förbättra kommunikationen så att den information man från myndighetshåll går ut med är relevant, balanserad, vederhäftig och begriplig för dem den riktar sig till, säger Åsa Boholm.

Forskningsprojekten löper på sammanlagt fyra år.

AV:

Sidansvarig: Robert Karlsson|Sidan uppdaterades: 2014-11-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?