Webbkarta

Forskning inom NanoSphere

Nanovetenskap och nanoteknologi är samlingsnamn för den forskning och utveckling som syftar till att skapa nya material, tekniska funktioner och nya eller förbättrade produkter och processer genom sammanfogning av atomer och molekyler till funktionella enheter som är ca 1-100 nanometer stora.

En viktig grupp av nanomaterial är så kallade nanopartiklar vilka kan ges speciella egenskaper bland annat genom sin litenhet, förmåga att passera barriärer som filtrerar bort stora partiklar och/eller genom att fraktionen ytatomer kan bli väldigt stor. Nanopartiklar förekommer redan i en rad produkter på marknaden och ökar i rask takt. Samtidigt som dess unika reaktivitet kan utnyttjas i applikationer så kan denna reaktivitet resultera i giftighet eller andra negativa effekter på miljö och hälsa.

Under 2009 beslöt Formas att finansiera en stark forskarmiljö i 5 år på detta tema koordinerad av Docent Martin Hassellöv vid institutionen för kemi. Projektet innefattar en multidisciplinär forskarmiljö med forskare från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Chalmers.

Forskningsprogrammet har två huvudinriktningar, en mer naturvetenskaplig/teknisk, och en mer socioekonomisk/samhällsvetenskaplig.

I de mest basala delarna - syntes och karakterisering av nanopartiklar samt effektstudier på cell och mikroorganismnivå - eftersträvas synergier mellan de eko(toxiko)logiska och biomedicinska dimensionerna. Projektets samhällsvetenskapliga del tar fram de utsläppsscenarier vilka behövs i den naturvetenskapliga delen för att prioritera vilka nanopartiklar som ska tas fram och testas. Projektet utvärderar huruvida konventionell riskvärderingsmetodik är tillämpbar för nanopartiklar eller ej.

Erfarenheterna från projektets fallstudier utgör grunden för den utvärdering av riskbedömningsmetodik för nanopartiklar, som är ett av projektets huvudsyften. Projektet organiserar olika kompetenser, och med väl utprövad metodik och instrumentering inom respektive fält, ges förutsättningar för att möta de specifika krav som ställs på experiment och modellering av nanopartiklar i miljön.

För mer information om projektet och forskningen inom Nanosphere hänvisar vi till våra engelska webbsidor

Sidansvarig: Robert Karlsson|Sidan uppdaterades: 2014-11-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?